Media coraz częściej ograniczają dostęp do informacji poprzez wprowadzanie serwisów płatnych.
W sytuacji dodatkowego wykorzystywania tego poprzez wprowadzenie wątku sensacji w tytule przedstawiamy udzieloną wypowiedź dla portalu internetowego.
Ideą prezentowanego stanowiska jest oczekiwanie na poważne traktowanie strony społecznej.
Będziemy obserwować zmiany kadrowe, które mogą w efekcie tak przebudować firmę, że nie będzie dla kogo zawierać Pakietu, więc będziemy dzielić wiedzą publicznie.

Wypowiedź:

Jednak nie wszystkie działające w Lotosie związki wierzą w te zapewnienia. Sam pomysł łączenia obu koncernów od samego początku popiera Solidarność. Deklaracje dialogu ze stroną społeczną nie wzbudzają z kolei zaufania innych organizacji.

– Środki „zaradcze” zostały zaproponowane przez PKN Orlen. Pomimo tych „okrutnych” warunków konsolidacji sektora naftowego, określonych przez Komisję Europejską, a przede wszystkim w wyniku decyzji władz kraju o ich akceptacji, jako załoga oczekujemy na gwarancje dla pracowników sektora – mówi Grzegorz Szade, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Grupy Lotos.

Działające w Grupie Lotos związki zawodowe przygotowały Pakiet Gwarancji dla pracowników Grupy Kapitałowej, który trafił w piątek mailem do zarządu PKN Orlen. Znalazły się w nim wszystkie najważniejsze dla pracowników aspekty, od utrzymania Układu Zbiorowego, świadczeń socjalnych czy opieki medycznej po jednorazową „gratyfikację” oraz zasady waloryzacji płac. Nad pakietem pracowały wszystkie związki zawodowe z wyjątkiem Solidarności.

– Załoga jest coraz młodsza i zna swoją wartość, dlatego teraz potrzebne jest wskazanie konkretnego terminu finalizacji uzgodnień gwarancji dla całej Grupy Kapitałowej. Trzeba się liczyć z tym, że brak potwierdzenia dla tej umowy społecznej może spowodować powtórkę sprzed 40 lat – mówi Grzegorz Szade, nawiązując w ten sposób do strajków niezależnych związków zawodowych, które w stanie wojennym wstrzymały pracę gdańskiej rafinerii. Jak mówi, nie do zaakceptowania jest chociażby zagrożenie wprowadzeniem systemu pracy, jaki obowiązuje w PKN Orlen.

…negocjacje na temat Pakietu Gwarancji mają ruszyć pod koniec sierpnia.

Przypomnę dla prawdy historycznej, że powyższa wypowiedź dotyczyła NSZZ Solidarność Grupy LOTOS S.A., bo jak już ponad rok temu dokumentowaliśmy Pakiet podpisały organizacje tego związku z Południa i Petrobaltic – http://www.zzit.pl/dziewiec-zwiazkow-zawodowych-lotosu-uzgodnilo-projekt-pakietu/