W poniedziałek (19 października) w Katowicach, w siedzibie Grupy Tauron, podpisane zostały dwa porozumienia dotyczące przyszłości kopalni Brzeszcze.

Pierwsze porozumienie zawarły zarządy Spółki Restrukturyzacji Kopalń, do której należały dotąd Brzeszcze oraz spółki zależnej Taurona RSG.

Ta druga spółka w najbliższym czasie zmieni nazwę na Nowe Brzeszcze Grupa Tauron. Drugie porozumienie podpisały strona społeczna kopalni Brzeszcze oraz zarząd spółki celowej Taurona. Świadkiem zawarcia obu umów był minister skarbu Andrzej Czerwiński.

Nowa Brzeszcze  – Porozumienie – trzeba kliknąć na Nowa Brzeszcze!

Przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży aktywów kopalni Brzeszcze stanowi, że Tauron zapłaci za przejmowane aktywa 1 zł. Umowa przedwstępna zawiera zobowiązania warunkujące nabycie od Spółki Restrukturyzacji Kopalń aktywów wydzielonej zorganizowanej części kopalni przez spółkę zależną w 100 proc. od Taurona. Aktywa, w skład których wchodzą składniki materialne i niematerialne wykorzystywane do wydobycia, produkcji i zbywania węgla oraz metanu, znajdą się do końca 2015 r. – po uzyskaniu wszystkich zgód korporacyjnych i UOKiK oraz decyzji Ministerstwa Środowiska o przeniesieniu koncesji – w spółce Nowe Brzeszcze Grupa Tauron. W przyszłości, po restrukturyzacji kopalni, zostaną podjęte działania, które doprowadzą do połączenia tego podmiotu ze spółką Tauron Wydobycie, do której należą obecnie Zakład Górniczy Janina w Libiążu oraz Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie.

Dzięki nabyciu kopalni Brzeszcze zakłady wydobywcze Grupy Tauron w ponad 50 proc. będą pokrywać zapotrzebowanie na paliwo jednostek wytwórczych skupionych w holdingu. Obecnie wskaźnik ten wynosi ok. 40 proc.

Umowa ze stroną społeczną kopalni podpisana przez reprezentantów dziewięciu związków zawodowych ustala warunki przejścia załogi kopalni do nowego pracodawcy oraz kluczowe kwestie dotyczące zatrudnienia. Pracownicy kopalni – jest ich obecnie 1500 – zostaną przeniesieni do nowej spółki na podstawie art. 23′ Kodeksu pracy, co oznacza, że przez rok od przejścia, aż do czasu wynegocjowania nowego układu zbiorowego pracy, ich warunki wynagradzania i zatrudnienia pozostaną bez zmian. Nowy układ wprowadzi motywacyjny system wynagradzania pracowników, który będzie uzależniony od osiąganych wyników spółki i poziomu realizacji zadań. Ta część załogi, która zechce skorzystać do końca roku z osłon, może zadeklarować chęć pozostania w likwidowanej części kopalni Brzeszcze.

– Skuteczna restrukturyzacja sektora górniczego i zintegrowanie go na zdrowych, biznesowych zasadach z branżą wytwarzania energii to kierunek zmian, które zapewnią stabilność dostaw i cen energii elektrycznej na kilka następnych dekad. Plan dla górnictwa zakłada też zwiększenie popytu na węgiel ze strony sektora chemicznego, przez wdrażanie do przemysłowego użycia technologii przetwarzania go na wodór i metanol. Zbudowaliśmy fundamenty dla przywrócenia sektorowi górniczemu trwałej rentowności i konkurencyjności – powiedział Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa.

W galerii: Podpisanie porozumień dotyczących przyszłości kopalni Brzeszcze (zdjęcia: Bartłomiej Szopa – portal górniczy nettg.pl).

Zobacz wszystkie z: Górnictwo Węgiel kamienny