Sto lat 1918 – 2018

 I    W 13 punkcie głośnego orędzia Prezydenta USA Woodrowa Wilsona z 8 stycznia 1918 r. stwierdzono „powinno zostać stworzone niepodległe państwo polskie, obejmujące terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską i...
View moreLoading ...